Obchodní podmínky

Kupující při registraci potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné.

1. Registrace do objednávkového systému

Kupující může objednávku učinit v rámci svého účtu, kde má předem zaplacenou zálohu na čerpání svačin.

Podmínkou pro naplnění platnosti registrace je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v registračním formuláři.

Při registraci je nutné vyplnit mailovou adresu pro potvrzení správnosti osobních údajů, dále jména strávníků, školu a třídu kterou navštěvují, telefon a adresu bydliště kupujícího.

2. Objednávka

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží.

Objednávky jsou přijímány 7 dnů v týdnu. Veškeré zboží je určeno k okamžité spotřebě. Zboží je dodáváno tak, aby splňovalo hygienické předpisy, buď v jednorázových obalech nebo vratných obalech, přičemž veškeré informace a složení produktů, včetně alergenů jsou uvedeny vždy u příslušnéh produktu na webových stránkách www.svacajede.cz.

Svačiny je možné objednávat nejpozději den před jejich dodáním vždy do 12:00 hod, přičemž svačinu, objednanou na následující den lze stornovat den předem, do 17:30 hod. Poté už storno není možné. Pokud tedy nestihnete odhlásit včas nebo dítě z důvodu náhlého onemocnění do školy nedorazí, řekněte kamarádovi, ať si svačinku vyzvedne za vás. V případě nemoci nezapomeňte svačinky na další dny stornovat. 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v objednávce vás budeme neprodleně kontaktovat.

3. Výdej

Objednané zboží doručuje náš pracovník na sjednané výdejní místo ve škole a to na přestávku dle času stanoveného vybranou školou. Nevyzvednuté svačinky nelze z hygienických důvodů nechávat ve školách, prosím prostudujte detailně podmínky týkající se přímo vaší školy zde:

Svačiny jsou do školy doručeny v přepravním boxu každý pracovní den vždy do 9:30 hod a jsou v něm rozděleny podle jednotlivých tříd, přičemž nedílnou součástí dodávky je seznam svačin podle tříd a jmen dětí.

Svačiny jsou do školy doručeny v přepravním boxu každý pracovní den vždy do 10:30 hod a jsou v něm rozděleny podle jednotlivých tříd, přičemž nedílnou součástí dodávky je seznam svačin podle tříd a jmen studentů.

Distribuci svačinek je vždy plně v režii školy. Do každé školy dodá prodávající sběrné boxy v odpovídajícím počtu. Ty jsou umístěny v jednotlivých třídách a slouží pro sběr vratných obalů. 

Přepravní box zůstává při dodávce svačin ve škole a jsou do něj umístěny použité vratné obaly. Box s použitými obaly si náš pracovník vyzvedne následující den při nové dodávce svačin.

V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte na tel: 604771110 (Adéla Maierová).

4. Vratné obaly

Svačiny jsou dětem dodávány ve vratných skleničkách s víčkem nebo jednorázových obalech. Na vratné skleničky jsou ve škole umístěny speciálně označené krabice, kam děti prázdné skleničky včetně víček vrací. Skleničky nemusí být umyté, je možné je do krabice umístit hned po snědení svačinky nebo i později.

Krabice jsou vyprázdňovány každý den a použité skleničky se hromadí v boxu, který si náš pracovník vyzvedne následující den při nové dodávce svačin. Sběr použitých vratných obalů je plně v režii školy.

5. Platba

Předpokladem pro objednání je uhrazení zálohy za svačiny na bankovní účet prodávajícího. Podmínkou je uvedení variabilního symbolu, který bude vygenerován po zvolení částky a potvrzení. Platba probíhá dvěma způsoby - kreditní kartou, takže kredit je nabit okamžitě a kupující může bezprostředně po platbě objednávat zboží, nebo bankovním převodem, kdy je odeslaná platba spárována podle variabilního symbolu a částka bezprostředně poté připsána na kredit. 

Objednávat lze pouze s dostatečným kreditem k nákupu zboží.

Objednáním svačiny se kredit odečte, v případě včasného zrušení objednávky vám částku opět přičteme.

6. Vrácení kreditu

Nevyčerpaný kredit na vaši žádost převedeme zpět na váš účet, z kterého platba odešla a to v termínu do 7 pracovních dnů od vaší žádosti o vrácení kreditu. Případnou žádost o vrácení kreditu posílejte na mail: info@svacajede.cz

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací uživatel souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro účel stanovený níže. Zároveň si je vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak práva na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, a práva na opravu blokování a likvidaci svých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje uživatel tímto na dobu neurčitou a může ho kdykoliv odvolat. Dozorovým orgánem je ÚOOÚ. Všechny uživatelem uvedené osobní údaje musí být přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny uvedené údaje zpracovány výhradně pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení subjektu a marketingové a statistické účely, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že svůj souhlas odvolává.

Prohlášení správce

Správce (Adéla Maierová, IČO: 02432374, sídlo: Zátaví 593E, Kestřany) prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromažďovány. Informace o osobách v pozici zpracovatele osobních údajů jsou k dispozici u správce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 26.8.2020